CEO

Jozef Süss
Predseda predstavenstva spoločnosti TAYLLORCOX. Projektový manažér....

HEAD OF EDUCATION

Mária Pavličková
Riaditeľ divízie vzdelávania a projektový manažér. Zodpovedá za zmluvy s klientmi, prípravu cenových ponúk a vzdelávacích programov na mieru. Koordinátor aktivít v rámci implementácií projektov.

CHIEF LECTOR

Miloš Tomka
Akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert, riaditeľ divízie lektorského zabezpečenia, projektový a procesný manážer.

ISO AUDITOR

Tomáš Klár
Audítor a projektový manažér. Hlavný manažér pre systémové certifikácie, atestáciu produktov a riešení.

EDUCATION FRONTOFFICE

Miroslava Reháková
Organizuje kurzy, komunikuje s kandidátmi a spoľahlivo vyrieši všetky individuálne požiadavky. Zodpovedá za objednávky a faktúry

Attorney at law

Michal Píry
Poskytovanie právnych služieb, pripomienkovanie a vypracovávanie návrhov zmlúv, dohôd, protokolov a iných dokumentov právneho charakteru. Príprava a vypracovanie vyjadrení, stanovísk, právn […]

LECTOR & CONSULTANT

Monja Prole
Lektor projektového manažmentu, lektor softskills, konzultant v oblasti rodinného podnikania

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer