Náš tím

Visit our agency or simply send us an email anytime you want. If you have any questions, please feel free to contact us.

Interní zamestnanci

CEO

Jozef Süss
Predseda predstavenstva spoločnosti TAYLLORCOX. Projektový manažér....

HEAD OF EDUCATION

Mária Pavličková
Riaditeľ divízie vzdelávania a projektový manažér. Zodpovedá za zmluvy s klientmi, prípravu cenových ponúk a vzdelávacích programov na mieru. Koordinátor aktivít v rámci implementácií projektov.

CHIEF LECTOR

Miloš Tomka
Akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert, riaditeľ divízie lektorského zabezpečenia, projektový a procesný manážer.

ISO AUDITOR

Tomáš Klár
Audítor a projektový manažér. Hlavný manažér pre systémové certifikácie, atestáciu produktov a riešení.

EDUCATION FRONTOFFICE

Miroslava Reháková
Organizuje kurzy, komunikuje s kandidátmi a spoľahlivo vyrieši všetky individuálne požiadavky. Zodpovedá za objednávky a faktúry

Attorney at law

Michal Píry
Poskytovanie právnych služieb, pripomienkovanie a vypracovávanie návrhov zmlúv, dohôd, protokolov a iných dokumentov právneho charakteru. Príprava a vypracovanie vyjadrení, stanovísk, právn […]

LECTOR & CONSULTANT

Monja Prole
Lektor projektového manažmentu, lektor softskills, konzultant v oblasti rodinného podnikania

Spolupracujúci partneri

Attorney at law

Michal Píry
Poskytovanie právnych služieb, pripomienkovanie a vypracovávanie návrhov zmlúv, dohôd, protokolov a iných dokumentov právneho charakteru. Príprava a vypracovanie vyjadrení, stanovísk, právn […]

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer