UdalostiSlávnostné otvorenie „Centra excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“.

Ako aktívny člen Clustra kybernetickej bezpečnosti, máme za cieľ rozvíjať povedomie a vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. O to viac nás potešila správa, že takmer po 4 rokoch vzájomnej spolupráce Clustra a Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku otvorili „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti.“ Viac o Centre excelentnosti kybernentickej bezpečnosti si môžete pozrieť v reportáži RTVS, ktorá Vám priblíži aktivity Centra.

 Odborníkov na informačnú a kybernetickú bezpečnosť je nutné začať vzdelávať už na stredných školách.

Pilotný projekt

27.4.2022 sa v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, konalo otvorenie pilotného projketu „Centra excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“. Podujatie slávnostne otvorili členovia Clustra kybernetickej bezpečnosti, riaditeľ SOŠE Milan Daniš, riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ondrej Buzala, riaditeľ odboru školstva a športu Ľuboš Berešík, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a zástupcovia Žilinskej univerzity.

Čo je cieľom pilotného projektu ?

  • vytvorenie Centier excelentnosti v ostatných krajoch Slovenska
  • inovatívne vzdelávanie žiakov odborných stredných škôl v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom softwarových nástrojov
  • inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
  • podpora výskumu a vývoja v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer