PoradenstvoFinančná pomoc pre malé a stredné podniky

Získajte ucelený pohľad na vnútorné procesy vo Vašej spoločnosti vďaka finančnej podpore do výšky 9 600 EUR.

Jedinečná príležitosť pre malé a stedné podniky na získanie voucher poukážky na procesný (firemný) audit vašej podnikateľskej činnosti. Slovak Business Agency, ako Vykonávateľ podpory, vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci formou voucher poukážky na procesný audit v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch.

Čo firemným auditom získate ? 

Procesný audit na vnútorné procesy vo Vašej firme

Oblasti firemných auditov, o ktoré môžete požiadať ?

  1. Audit v IT oblasti 
  2. Audit v oblasti obchodných vzťahov 
  3. Audit v oblasti marketingu
  4. Audit v oblasti procesov
  5. Iné

Bližšie informácie o konkrétnej pomoci, termínoch na podanie žiadosti ako aj oprávnených žiadateľoch nájdete TU.

Potrebujete pomoc s prílohami ?

TAYLLOR&COX Slovensko, a.s., ako konzultačná spoločnosť, Vám veľmi rada pomôže s prípravou Žiadosti, ktorá je kľúčovým dokumentom pre zapojenie sa do Výzvy: 

  • popis konkrétnej oblasti auditu
  • popis predpokladaných aktivít a metód pre realizáciu auditu
  • pripravíme Vás na predstavenie plánovaného auditu pred schvaľovacou komisiou 

Naši skúsení konzultanti Vám okrem iného pomôžu aj v iných oblastiach. Porfólio konzultačných služieb a tím konzultantov TAYLLORCOX sa neustále rozrastá.

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer