Finančná pomoc pre malé a stredné podniky

Získajte ucelený pohľad na vnútorné procesy vo Vašej spoločnosti vďaka finančnej podpore do výšky 9 600 EUR. Jedinečná príležitosť pre malé a stedné podniky na získanie voucher poukážky na procesný (firemný) audit vašej podnikateľskej činnosti. Slovak Business Agency, ako Vykonávateľ podpory, vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci formou voucher poukážky na procesný audit...

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer