Finančná pomoc pre malé a stredné podniky

Získajte ucelený pohľad na vnútorné procesy vo Vašej spoločnosti vďaka finančnej podpore do výšky 9 600 EUR. Jedinečná príležitosť pre malé a stedné podniky na získanie voucher poukážky na procesný (firemný) audit vašej podnikateľskej činnosti. Slovak Business Agency, ako Vykonávateľ podpory, vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci formou voucher poukážky na procesný audit...

Slávnostné otvorenie „Centra excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“.

Ako aktívny člen Clustra kybernetickej bezpečnosti, máme za cieľ rozvíjať povedomie a vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. O to viac nás potešila správa, že takmer po 4 rokoch vzájomnej spolupráce Clustra a Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku otvorili „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti.“ Viac o Centre excelentnosti kybernentickej bezpečnosti si môžete pozrieť v reportáži RTVS, ktorá Vám priblíži aktivity Centra.

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. | Vytvoril Netmarketer